Zwiększenie wydajności laserów poprzez wprowadzenie… strat

Starty energii w laserach są główną przeszkodą w zwiększeniu ich wydajności i efektywności. Operatorzy systemów optycznych często pompują system nadmiarem elektronów w celu zwiększenia korzyści optycznych. Inżynierowie z University in St. Louis pokazali jak wyeliminować takie straty. Paradoksalnie, zwiększenie strat w laserach może zwiększyć oba te parametry.

Naukowcy wykonali 3 eksperymenty. W pierwszym pokazali oni, że mogą zmieniać sprzężenia pomiędzy dwoma mikrorezonatorami poprzez zmianę ich odległości i wprowadzenie start na żądanie do jednego z nich. W drugim, szacują oni natężenie światła w dwóch rezonatorach i przywracają oni siłę światła, która została stracona. W ostatnim eksperymencie naukowcy osiągnęli wystąpienie dwóch nieliniowych zjawisk- wzmocnienie Ramana i efekt termiczny. Bo Peng mówi:

Natężenie światła jest bardzo ważnym parametrem optycznym. Znaleźliśmy nową drogę do zwiększenia intensywności światła przez modulowanie straty w systemie. Zamiast standardowej metody, dodawania więcej energii do systemu, jesteśmy w stanie zaoferować bardziej energooszczędny sposób.

Układ pomiarowy składał się z dwóch maleńkich, bezpośrednio połączonych rezonatorów, każdy sprzężony z innym łącznikiem doprowadzającym światło z diody laserowej do fotodetektorów. Włókno zwęża się w środku, tak że światło jest w stanie wędrować pomiędzy jednym a drugim. Starty są dostarczane do jednego z rezonatorów poprzez małe urządzenie pokryte chromem. Taka koncepcja ma działać w każdym układzie fizycznym.

Praca ma wywrócić do góry nogami świat laserów i sprawić, że będzie możliwe stworzenie nowych systemów.

laser

Źródło: http://phys.org/, zdjęcie: J. Zhu, B. Peng, S.K. Ozdemir, L. Yang, nima; hopographer via photopin cc