Pojawiły się nowe informacje na temat radiogalaktyki MRC 2011-298

Korzystając z teleskopu JVLA, astronomowie przeprowadzili wieloczęstotliwościowe obserwacje radiogalaktyki MRC 2011-298. Wyniki tych obserwacji dostarczają istotnych informacji na temat pochodzenia oraz właściwości MRC 2011-298.

Radiogalaktyki emitują ogromne ilości fal radiowych z ich centralnych rdzeni. Czarne dziury w centrach tych galaktyk akumulują gaz i pył, generując wysokoenergetyczne dżety widoczne w długościach fal radiowych, które przyspieszają elektrycznie naładowane cząstki do dużych prędkości. W zależności od obecności lub braku hotspotów na krawędziach tych dżetów, astronomowie dzielą radiogalaktyki na dwie klasy, znane jako FRI oraz FRII.

MRC 2011-298 jest najjaśniejszą galaktyką klastra galaktyki Abell 3670 znajdującą się około 2,1 mld lat świetlnych od Ziemi. Astronomowie przeprowadzili obserwacje na częstotliwościach 1,5, 5,5, 6 i 9 GHz, których głównym celem było zbadanie właściwości i pochodzenia tej galaktyki.

Badanie wykazało, że skrzydła MRC 2011-298 są około 22 milionów lat starsze od płatów i że masa supermasywnej czarnej dziury galaktyki wynosi około miliarda mas Słońca. Moc radiową tego źródła w paśmie 1,4 GHz oszacowano na około 17 septylionów W/Hz. Na podstawie zebranych informacji można również zakwalifikować MRC 2011-298 do tzw. skrzydlatych galaktyk.