Odkryto dziwnie zachowujący się obiekt okrążający Słońce

Zespół astronomów korzystając z Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System) odkrył dziwnie zachowujący się obiekt obok Neptuna. Obiekt porusza się niemal prostopadle do planet w Układzie Słonecznym.

Niku, bo tak został nazwany, ma około 200 km średnicy i zachowuje się niezgodnie z oczekiwaniami naukowców. Okrąża Słońce w płaszczyźnie nachylonej 110 stopni w stosunku do płaszczyzny po której poruszają się planety w Układzie Słonecznym, zamiast poruszać się ze wschodu na zachód zmierza do góry, a co najdziwniejsze orbituje w kierunku przeciwnym do planet Układu za wyjątkiem Wenus i Urana.

Podejrzewa się, że w te dwie planety zostały uderzone przez inne ciało niebieskie, co spowodowało tę anomalię. Początkowo to samo wyjaśnienie miało tłumaczyć dziwne zachowanie obiektu Niku jednak teoria ta ma pewne luki. Odkryto, że Niku nie jest osamotnionym obiektem a częścią grupy obiektów o podobnych właściwościach ruchu wokół Słońca.

Naukowcy próbują znaleźć wytłumaczenie. Sprawcą mogłaby być nieodkryta dziewiąta planeta Układu Słonecznego, ale Niku porusza się zbyt blisko centrum, aby jej grawitacja mogła mieć na niego wpływ. Nic dotychczas poznanego nie tłumaczy dziwnego zachowania obiektu, co zwiastuje nowe odkrycia podczas zbliżania się do odpowiedzi.

Źródło: http://futurism.com/