Droga Mleczna zawiera gromadę dziwnie zachowujących się gwiazd

Droga Mleczna ma bardzo burzliwą przeszłość. Okazuje się, że jej „starcia” z innymi galaktykami nie zawsze kończyły się dla niej dobrze. Jedno z takich starć doprowadziło do powstania kosmicznej rany na ramionach naszej galaktyki. 

Zdaniem badaczy wspomniana „rana”, która powstała ok. 300 milionów lat temu, jest widoczna w gromadzie kilku milionów gwiazd. Zachowują się one dość nietypowo, budząc zainteresowanie astronomów. Owie obiekty krążą w spiralnym wzorze, który podczas minionego eonu stał się jeszcze bardziej chaotyczny. Teresa Antoja z Uniwersytetu w Barcelonie uważa, że te struktury pozwalają przypuszczać, iż w przeszłość Droga Mleczna doznała poważnego zaburzenia grawitacyjnego.

Badacze zauważyli ślady po tej kosmicznej bitwie dzięki zdjęciom wykonanym przez satelitę Gaja. Urządzenie umożliwiło obserwację ponad 1,7mld gwiazd, śledząc ich położenie oraz sposób poruszania. Na podstawie tych danych Antoja odnotowała, że pewna gromada gwiazd zachowywała się zupełnie inaczej niż pozostałe.

Aby dowiedzieć się, co odpowiada za taki stan rzeczy, naukowcy przeprowadzili obliczenia dotyczące 6 milionów gwiazd. Ich modele wykazały, iż do zakłóceń doszło pomiędzy 300 a 900 milionów lat temu. Jednym z proponowanych wyjaśnień jest zderzenie Drogi Mlecznej z mniejszą galaktyką. Za podejrzanego badacze uważają galaktykę karłowatą Strzelca. Wygląda na to, że faktycznie zbliżyła się ona w pobliże naszej galaktyki między 200mln a 1mld lat temu.

Kilkaset milionów lat po tym wydarzeniu nadal widzimy jego skutki. Pocieszający może być fakt, iż Droga Mleczna powoli pochłania galaktykę Strzelca i najprawdopodobniej rozerwie ją w ciągu najbliższych 100 milionów lat.

[Źródło: livescience.com; grafika: ESA]