Czy gry wideo wiążą się z depresją nastolatków?

Badanie skupiające się na tysiącach kanadyjskich nastolatków śledziło powiązania między używaniem mediów społecznościowych a depresją. Badania wyodrębniły różne rodzaje czasu ekranowego i odkryły, że częste korzystanie z telewizji oraz mediów społecznościowych skorelowane jest ze zwiększonymi objawami depresji. Gry wideo i korzystanie z komputera wydawały się wywierać znacznie mniej negatywny wpływ.

Eksperymenty objęły prawie 4000 dzieci przez okres ok. czterech lat. Na początku badania uczestnicy mieli około 12 lat. Każdą osobę poproszono o wypełnianie kwestionariusza co roku i samodzielne określanie tego, ile czasu spędzała na korzystaniu z „ekranów” oraz samopoczucia psychicznego. Stworzono cztery kategorie: media społecznościowe, telewizja, gry wideo i komputery.

Czytaj też: Dieta śródziemnomorska chroni przed depresją

Wzrost objawów depresji był związany ze wzrostem zarówno korzystania z mediów społecznościowych, jak i oglądania telewizji. Zwiększone wykorzystanie mediów społecznościowych i telewizji nie wiązało się ze spadkiem aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, co skłoniło naukowców do zasugerowania, że ​​wzrost depresji był bardziej bezpośrednio związany z określonym rodzajem czasu spędzanego z elektronicznymi gadżetami. Co dziwne, w badaniu nie zaobserwowano jednakowego wzrostu depresji w połączeniu z grami wideo i korzystaniem z komputera. Prawdopodobnie wiąże się to z wyidealizowanymi obrazami przedstawianymi w TV oraz social mediach.

Gemma Lewis, badaczka psychiatryczna z University College London sądzi, że nowe badanie nie pozwala na wyciągnięcie żadnych konkretnych wniosków. Lewis pyta, w jaki sposób wybrani zostali uczestnicy, sugerując, że wyniki te mogą nie być ogólnie reprezentatywne dla wszystkich nastolatków. Jej wątpliwości wiążą się z faktem, że nastolatkowie zostali wybrani pierwotnie do innego badania, przez co wyselekcjonowano osoby ze skłonnościami do nadużywania różnorakich substancji.

[Źródło: newatlas.com]

Czytaj też: Nastolatki potrafiące opisać negatywne emocje są mniej podatne na depresję